Dla Państwa wygody udostępniamy poniżej do pobrania palety kolorów grzejników.

1. Paleta kolorów Purmo

2. Paleta kolorów Instal Projekt

3. Paleta kolorów Terma Technologie